3U3A7942-1apb.jpg

 

季節的歌不歇;

再忙,也要赴一場金色花事盛會。

 

一路燦亮亮的金黃,

車行至此,怎能不停車暫借問,流連復流連?

 

3U3A7920-1afb.jpg

3U3A7924-1afb

3U3A7914-1afb.jpg

3U3A7912-1afb.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    zoza 發表在 痞客邦 留言(33) 人氣()